Bli medlem

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som medlem  i Misjonsforsamlingen vår.

Du som har din åndelige heim her, og som ønsker å kunne være med å forme arbeidet gjennom stemmerett på årsmøtet har anledning til å melde deg inn som medlem.

Her finner du et skjema som viser hva medlemskapet innebærer.