FELLESSKAPSDAG

Hver onsdagene arrageres Fellesskaps dag.

Samlingene er nå startet opp igjen, og starter kl.17.30.  K.18.00 er det rik bibellesning og det avsluttes med bønn.