FELLESSKAPSDAG

Hver obsdag arrageres Fellesskaps dag.  I koronatida har dette tilbudet ikke vært gjennomført, men fra begynnelsen av september blir det samlinger igjen.

Innholdet i tilbudet vil bli gjort kjent.