Givertjeneste

Det koster å drive misjon, enten det er lokalt eller internasjonalt. Vi gir derfor anledning til å gi gaver på mange av våre møter.
Vil du være med å støtte arbeidet, kan du gi din gave til Misjonshuset, NLM Haugesund på kontonummer: 3240 70 59289.

FAST GIVERTJENESTE:
For deg som foretrekker faste trekk, kan vi anbefale fast givertjeneste via NLMs giverkontor. Da får du også mulighet til å få skattefradrag for gaven din. Gaven kan også godskrives din forening.