Bønn for NLMs arbeid

På Misjonshuset ønsker vi å omslutte misjonærene og misjonsfeltene med bønn. Vi ber for misjonen på møter og i foreningene og smågruppene.

MÅNEDENS MISJONSLAND
Hver søndag ber vi for det vi kaller månedens misjonsland. Det er et misjonsfelt som velges ut hver måned  fra NLM sitt hovdekontor for at vi skal vie det misjonsfeltet en særlig bønneoppmerksomhet den måneden. Se mer om månedens misjonsland på http://www.nlm.no/nlm/stoett-oss/maanedens-misjonsland, hvor du finner konkrete bønneemner.