NLM

Misjonshuset er en misjonsforsamling tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband.

Her kan du lese mer om NLM: http://nlm.no/no/