Misjon

På Misjonshuset har vi et sterkt internasjonalt fokus. Vi er knyttet til en verdensomspennende misjonsorganisasjon.

NLM sin visjon er VERDEN FOR KRISTUS.

Vi brenner for at alle mennesker skal få muligheten til å bli kjent med Jesus, verdens frelser. Derfor er vi på Misjonshuset ikke bare opptatt av at mennesker i Haugesund skal bli kjent med Jesus. Vi engasjerer oss derfor for verdensmisjonen ved å gi penger til verdensmisjonen, be for misjonsarbeidet, ha kontakt med misjonærer og sende ut nye misjonærer om noen er villige. Vi har flere i forsamlingen som har vært ute som misjonærer i land som Etiopia, Mongolia og Peru.

Hver måned har vi spesielt fokus på et land eller region hvor NLM har arbeid. På søndagsmøtene viser vi glimt og ber konkret for arbeidet i dette området.

Oversikt over månedens misjonsland finner du her.