Bønn i vårt arbeid

Bønn er viktig for oss. Vi tror på og erfarer bønnesvar. Derfor ønsker vi å prioritere bønn. Derfor er bønn en viktig del i våre møter, i våre foreninger og smågrupper.

Her takker vi Gud, ber for hverandre, og for Haugesund og misjonsarbeidet internasjonalt.

Vår bønnefolder finner du her.