Temasamlinger

Systematisk bibelundervisning er en viktig del av vårt arbeid. Vi ønsker at alle våre møter skal være et ledd i å bidra til mer kunnskap om den kristne tro og grunnfeste oss i troen. Særlig legger vi vekt på dette på temasamlingene.

På vårhalvåret har vi temasamlinger sammen med Betania i Haugesund.