Smågrupper

Like viktig som storsamlingen tror vi at smågruppene er. Her åpner folk hjemmene sine for å bli bedre kjent med hverandre, lese bibelen sammen og be for hverandre.

Vi har både misjonsforeninger, kvinne-/mannsforeninger og bibelgrupper.

FORENINGER OG SMÅGRUPPER:

Bibelgruppe 1
Kontaktperson:
Mfm mannsforening
Kontaktperson: Øyvind Monsen  909 41 830
Nybrott kvinneforening
Kontaktperson: Marit Helen Nesse 909 74 389
Sarepta kvinneforening
Kontaktperson: Berit hauge  414 58 966
Solrenning kvinneforening
Kontaktperson: Solveig Wahlberg 952 93 280
Utsyn mannsforening
Kontaktperson: Olav Askeland  980 65 164

Om du ønsker å være med i en slik gruppe, kan du enten ta kontakt direkte med en av lederne, eller forsamlingsleder Georg Mork på 957 93 029.