Søndagsmøtene

Søndagsmøtene våre er forsamlingens storsamling og forsamlingens høydepunkt.

Her samles vi i alle generasjoner til forkynnelse, tilbedelse, sang og bønn.

En søndag i måneden feirer vi også nattverden. Da deler vi nattverden med hverandre og det gis også anledning til bønn og vitnesbyrd.

Et møte pr måned legges opp ti l å være spesielt barevennlig.

Det er møter hver søndag,  kl.11.00. I påska har vi ett kveldsmøte og i sommerferien er møtene kl.19.00.

Etter søndagsmøtene er det alltid prat over en kaffekopp.