Misjonsforsamlingen

EN LEVENDE MISJONSFORSAMLING

I Bibelen brukes mange flotte bilder og lignelser på forsamlingen. Ett av dem er hvor vi skildres som greiner på vintreet. Vi podes inn på Jesus, som er treet, for at vi skal bære god frukt. Vi ønsker å vokse, bli flere, og vi ønsker å bære god frukt ved å gjøre godt mot alle.

Vi er en forsamling for alle generasjoner og vi ønsker derfor at alle skal kunne føle seg hjemme i forsamlingen. Storsamlingene våre er søndagsmøtene.

Like viktig som storsamlingene er de små fellesskapene, foreningene og smågruppene.