Barn og ungdom

Barna og de unge er viktig i vår  forsamlingen.

Vi ønsker å ta vare på barna og de unge, og en møte pr mnd legges det ekstra vekt på at møtet

skal være barnevennlig.