Artikkelbilde

Viktige arrangement fremover

Styret for Misjonshuset prøver seg med et nytt arrangement denne uka.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

De fleste av aktivitetene som foregår på Misjonshuset er tradisjonelle, men har sin verdi i forhold til målet for vår virksomhet.  Søndagsmøtene er basisen i vår virksomhet, hvor det er møter hver søndag.  Her møtes forsamlingen, eller rettere sagt, menigheten både til oppbyggelse og fellesskap med hverandre.

Så har vi møteuker og møtehelger som gir mulighet til sammenhengende virksomhet og oppmerksomhet rettet mot spesielle temaer.

Det som er nytt denne høsten er at vi nå på lørdag skal arrangere Internasjonal kveld.  Dett er en samling for påmeldte, og over 100 har meldt sin interesse så langt.  Her regner vi med allsidig internasjonalt innslag, noe som også vil gi seg utslag i maten som serveres.  Leder for IKF i vår region Paul Odeh holder andakt.

Du finner mer om programmet her.

Øvrig program for Misjonshuset blir slik:

 • På søndag 20. november blir det gudstjeneste kl.11.00 med Torleiv Åreskjold som taler.

 • På onsdag 22. november ønskes du HJERTELIG VELKOMMEN TIL FELLESKAPSDAG.
  • 18.00 RIK bibellesning
  • 17.30 Kaffe/te, noe å bite i og en god prat
  • 18.30 Bønn
 • Fredag 24. – søndag 26. november blir det møter ved John Hardang.
  • Fredag på Betania kl.19.00
  • Lørdag på Misjonshuset kl.19.00
  • Søndag kl.11.00 på Misjonshuset, sang ved Jorunn S. Baustad
  • Søndag kl.19.00 på Betania