Artikkelbilde

Møte med fokus på forvaltning

Søndagens prektekst handler om talentene, fra Matteus 25, 14-30.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Denne teksten, sammen med lignelsen foran som handler om de ti brudepikene, taler om det å leve nær Jesus både for menigheten og den enkelte kristne.

Disse tingene skulle være selvsagte, men både Bibelen og erfaringen minner oss om at vi lever i en sårbar virkelighet hvor det er mulig å spore av og komme på avstand fra Jesus.

Også for Misjonshusetets virksomhet er dette en hovedfaktor, hvor vi ønsker at våre opplegg og arrangementer skal bidra til å hjelpe den enkelte og vår forsamling til et kristusnært liv.  Både de faste møtene og sammenhengende møter har dette som mål.

Prekenteksten minner oss om at vi alle har fått noe vi skal forvalte av Gud.  Ved at en bruker evner, anlegg og nådegaver vil det være til nytte både for menigheten og e selv. På søndag får du høre mer om dette.

Velkommen til møte på søndag 27. august kl.11.00.  Georg Mork deltar med tale.

(Illustrasjonsbilde: Fra møteweekend i 2022 med Kari Opperud som taler)