Artikkelbilde

Sommertid og sommermodus

VI er nå godt inne i juni, og det begynner å bli sommermodus for en del av oss.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Virksomheten på Misjonshuset går sin gang ut juni, mens aktiviteter i foreninger begynner å avta i siste halvdel av måneden.

Med sommertid er det lett å havne i andre vaner enn «hverdagene» ellers i året.  For de som er i arbeid går de fleste vanlige rutiner frem til ferietid, men likevel kan dagene bli mer preget av sommermodus.

For den som er pensjonist er vel alle dager relativt like, men her blir det også sommermodus, besøk og reiser.

Midt oppe i disse tingene kjenner vi på utfordringer med å ha gode rutiner for vårt åndelige liv.  Som personer er vi forskjellige hvor noen har bedre rutiner enn andre.  Likevel, vi skal ikke dømme den som sliter her. 

Selv om gode rutiner er viktige, er det ikke aktivitet som frelser oss, men at vi får leve nær Jesus.  Hvordan dette skjer er forskjellig fra person til person.

Så får vi hver for oss finne vår vei for å leve nær Jesus denne sommeren også!

Vi er nå i uke 25, og opplegget på Misjonshuset blir slik:

  • På søndag 25. juni ønskes du hjertelig velkommen til møte kl.11.00 med Georg Mork som taler.

Illustrasjonsbilde: Det er mye fint å se i naturen på denne tiden.