Artikkelbilde

Festsøndag på Misjonshuset

På 1. pinsedag var det invitert til høytidsmøte på Misjonshuset med forbønnshandling for nye utsendinger til Misjonssambandets arbeid i Kenya.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Rundt 140 hadde møtte opp til høytidsmøte.  Det er vel det meste som har vært på møte i Misjonshusets regi.  Her var familie og venner av de mye utsendingene, og misjonsvenner fra et stort område.

Familien Lygre Strømme består av: Egil og Margunn, Filip, Samuel, Jonatan.

Familien Austerheim består av: Silje og Helge, Eirin, Siren og Vegard.

Disse to familiene skal ha sin base i Nairobi hvor både Margunn og Silje skal jobbe ved Den norske skolen, mens deres ektefeller har andre oppgaver på tomten.

Det var nestleder Raymond Bjuland og styremedlem Paul Reidar Odeh som representerte Misjonssambandets hovedstyre.  Bjuland ledet forbønnshandlingen mens Paul Reidar var taler på møtet.

Forsamlingen ble minnet om at det var spesielt å få lov til å markere utsendelse av nye representanter i misjonens tjeneste på 1. pinsedag.  Denne dagen er den kristne kirkes fødselsdag, og budskapet om Den hellige ånds komme til vær verden står sterkt.  Nå er ordet om Jesus, evangeliet tilgjengelig for alle mennesker, og de nye utsendingene skal få stå i den tradisjonen.

Misjonshusets husgruppe, og venner av familien Lygre Strømme deltok med sang.

Etter møtet på Misjonshuset var det festsamvær med matservering og hilsener til de nye utsendingene.

Vi er nå i uke 22. og opplegget på Misjonshuset blir slik:

  • Onsdag 31. mai ønskes du HJERTELIG VELKOMMEN TIL FELLESKAPSDAG.
    • 17.30 RIK bibellesning
    • 18.00 Kaffe/te, noe å bite i og en god prat
    • 18.30 Bønn
  • På søndag 4. juni ønskes du hjertelig velkommen til møte kl.11.00 med Nils Dybdal Holthe som taler.

Så minner vi om regionens årsmøte, som skal være i IMI forum på lørdag 3. juni.  Du finner mer om årsmøtet her.