Artikkelbilde

Kom mai du skjønne milde

Ordene fra den kjente sangen av D. Jæger lyder hvert år på denne tiden.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Bak ordene ligger det lengsel og håp etter vår og sommer.  I år har etterdønningen av vinteren tatt lengre tid enn vanlig, men det blir varme og sommer i år også.

Det som skjer i naturen er en årviss hendelse, med de variasjoner som hører med fra år til år.

I det kristne arbeidet har lengselen etter åndelig vår og varme vært levende siden den første menighet ble etablert etter Jesu himmelfart og pinsen med Den hellige ånds komme.

Magnus Brodstrup Landstad uttrykker det slik i en salme skrevet i 1861:

Kom, ord fra Gud med ånd og liv Og varm den opp som kold og stiv.  I dødens søvn er sovnet hen, Gjør levende vår sjel igjen!

Kom, ord fra Gud, kom hellig sæd, Og søk deg her et stille sted I hjertebunnen, tårevætt, og renset for å vokse rett!

Det hjelpe Gud vi får hans ord i våre hjerters skrinne jord, Med Åndens varme, nådens regn. Til frukt i Guds, vår Herres hegn!

Du bar til oss i fulle fang det gode såkorn dagen lang.  Og ble det sådd med gråt i røst, Så ta med gledessang din høst!

Om enn vår tid er mørk og kold, Gi tretti, seksti, hundre foll!  Det minste er i armod stort, ha takk for hva du alt har gjort!

Vi er nå i uke 18, og opplegget på Misjonshuset blir slik:

  • Onsdag 3. mai ønskes du HJERTELIG VELKOMMEN TIL FELLESKAPSDAG.
    • 17.30 RIK bibellesing
    • 18.00 Kaffe/te, noe å bite i og en god prat
    • 18.30 Bønn
  • På søndag 7. mai inviteres du til møte nattverd på Misjonshuset kl.11.00 med Preben Solvang som taler.