Artikkelbilde

God oppslutning om årsmøtet

Over førti hadde tatt turen til Misjonshuset for å delta på årsmøtet for Misjonshusets forsamling.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Børge Thingbø delte noe tanker knyttet til prekenteksten for forrige søndag i sin andakt i starten av årsmøtet.  Han minnet blant annet om at vår oppgave ikke er å hindre noen i å få komme til Jesus, men legge til rette for at mennesker skal få møte Jesus og den hjelp han vil gi.

Rolf Hauge, leder i styret, var møteleder for årsmøtet.  Han startet med å gi tid kort presentasjon fra de lag og foreninger som er tilknyttet Misjonshusets virksomhet.

Ledere i forenigner tilknyttet Misjonshuset. Fra v: Gerd Pedersen Bjørn Steinar Hauge, Magnar Tolo, Solveig Wahlberg, Øyvind Monsen, Olav Askeland og Hildegunn Solheim.

Videre presenterte han både årsmelding og regnskap for siste år for forsamlingen.  Årsmeldingen fortalte om et normalt driftsår uten preg av korona i motsetning til de to foregående åra.  Teamleder for Team nord, Hildegunn Solheim fortalte fra aktiviter/satsninger ved skolen som forsamlingsarbeideren, Torstein Barlaup deltar på.

Fungerende rektor ved Kristen videregående skole Haugaland, Inger Elisabeth Koch, hadde sent en skriftlig melding til årsmøtet, hvor skolens drift ble presentert.

Det var valg på to medlemmer til styret, for de kommende to åra.  Her ble Alise Haaland og Egil Skutlaberg (gjenvalg) innvalgt ved akklamasjon. Hans Førre ble valgt til vararepresentant.

Fra før sitter Hildegunn Solheim, Rolf Hauge og Georg Mork i styret. 

Vi er nå inne i uke 11, og virksomheten på Misjonshuset blir slik:

  • På onsdag den 15. mars ønskes det velkommen til Fellesskapsonsdag
    • 17.30 RIK bibellesing
    • 18.00 Kaffe/te, noe å bite i og en god prat
    • 18.30 Bønn
  • På torsdag 16. mars inviterer turgruppa til utflukt i Djupadalen, men oppstart fra stemmen ved Eivindsvatnet kl.10.30., hvis ikke annet er avtalt
  • På søndag 19. mars ønskes du velkommen til møte kl.11.00 med Håkon Brekkå som taler.