Artikkelbilde

Forbønnshandling for ny medarbeider

Torstein Barlaup startet i sin stilling som medarbeider på Misjonshuset 1. november.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

På siste møte på Misjonshuset, søndag den 27. november, ble det foretatt en enkel forbønnshandling for vår nye medarbeider.  Dette ble gjort ved skriftlesning av styreleder Rolf Hauge, og en forbønnshandling hvor medlemmer både i styret og forsamlingen deltok.

I Misjonssambandet har man i mange år praktisert markering av nye medarbeidere med forbønnshandling.  Dette for å legge den nye medarbeideren i Guds hender, og for å minne forsamlingen om ansvaret for omsorg og videre forbønn for tjenesten som skal utføres.

Torstein deltok med et sentralt vitnesbyrd med fokus på Jesus, og det å få leve nær ham.

Det meste av arbeidet som er knyttet til vår forsamling foregår på frivillig basis for de som er engasjert i de forskjellige oppgavene.  Frivillig arbeid er viktig, men det har sin begrensning, derfor er vi glade for at Torstein vil ha tjeneste blant oss med de natur- og nådegaver han har. 

Å bygge Guds rike er teamarbeid hvor den enkeltes tjeneste er viktig, enten en er med som ansatt eller frivillig.  Sammen ønsker vi å kunne virke slik at flere kunne finne veien til vår forsamling og bli en del av Misjonssambandets viktige arbeid både lokalt og på våre misjonsfelter.

Vi er nå inne i uke 48, og virksomheten på Misjonshuset blir slik:

  • På onsdag den 01. desember blir det Fellesskapsonsdag
    • kl 17.00 Kaffe/te med vafler
    • kl 1800 RIK bibellesning (vi leser avsnitt fra Bibelen sammen)
    • kl 1830 BØNN (ca fram til kl 1900)
  • Søndag 04. desember blir det møte kl.11.00 med Torstein Barlaup som taler. 

Velkommen til Misjonshuset på samlingene!

Bildetekst: Fv. Hildegunn Solheim, Georg Mork, Torstein Barlaup, Helge Berget og Rolf Hauge.  Foto: Berit Hauge.