Artikkelbilde

Samlingsfest og planer videre

På samlingsfesten siste søndag ble det orientert om virksomheten for høsten.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Oppstartsamlinger er viktig i alle typer forsamlinger, og siste halvdel av august pleier å være tiden for slike samlinger.

Det var godt oppmøte på Misjonshuset på søndag.  Hildegunn Solheim ledet samlingen, husgruppa deltok med sang og Georg Mork talte. 

Hildegunn orienterte om planer for arbeidet denne høsten.  I møteplanen ser vi at to av foreningene har felles jubileumsmarkering lørdag den 10. september.  Det gjelder mannsforeningen Utsyn, og kvinneforeningen Solrenning.

Det blir møteuke 21.- 25. september med Stein Sandvik som taler, og helga 18. – 20. november arrangeres det felles møtehelg med Betania med misjonær Kari Opperud som taler.

Fellesskapsonsdagsopplegget starter onsdag 31. august.

Hildegunn la spesielt vekt på at forbønnstjeneste og muligheter for samtaler både i forbindelse med møter vil bli tatt mer aktivt i bruk.  Det vil er muligheter for samtaler uavhengig av møter.

Vi ønsker å være en forsamling som er opptatt av å hjelpe den enkelte som måtte ha sine behov gjennom samtaler og forbønn.

Denne uka blir det møte på Misjonshuset på søndag 28. august kl.11.00 med Lars Stensland som taler.  Han er nå pastor i Vea bedehusforsamling.

Velkommen til samlinger på Misjonshuset.

(Illustrasjonsbbilde: Fra samlingsfesten, hvor husgruppa deltok med flott sang.)