Artikkelbilde

Arbeidsperioden i Guds rike

På søndag har vi Treenighetssøndag, som markerer at vi er inne i den andre halvdelen av kirkeåret.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Vi er vanligvis ikke så opptatt av kirkeårets inndeling, utenom de høytider vi feirer.  Ved å følge litt med har vi noe viktig å lære.

I den første halvdelen av kirkeåret har vi alle høytider fra Jesu fødsel til pinsen.  Her møter vi grunnlaget for den kristne tro og muligheten til trosutøvelse hos mennesker.

I søndagens prekentekst blir vi minnet om det som er vårt oppdrag, og Lukas formidler dette slik: 

Luk 24:46-47.  46 og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag,* 47 og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem.

Vårt oppdrag er å gi våre medmennesker et møte med Gud slik at ser sine behov, og kan få tilgivelse for sine synder.  Ved å forkynne Guds ord skjer dette.  Da blir mennesker stilt på valg, og en får møte et velkommen av Jesus.

At mennesker skal få mulighet til å bli et Guds barn er vårt oppdrag både i våre nærmiljø, og videre ut over i verden.  Lukas minner oss om at vi skal begynne med våre nærmeste og de vi har i våre nabolag.

Vi er nå i uke 23 og du ønskes hjertelig velkommen til møte på Misjonshuset på kommende søndag, 12. juni kl.11.00.  Nils Dybdal-Holthe blir med som taler.