Artikkelbilde

Søndag med spesielt fokus på Gud

All virksomhet på Misjonshuset har som mål å sette Gud, Skaperen av denne verden, som midtpunkt.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Likevel er det ulikt hva de forskjellige prekentekster har som tema og siktemål, men målet er å gi oss et møte med Gud, med Jesus som vår frelse, og med oss selv slik at vi har behov for frelse og nåde.

Med tanke på Gud, er et viktig budskap i søndagens tekster at han er verdens midtpunkt, og at hans navn er «Jeg er», det eneste konstante i vår tilværelse.

I prekenteksten står det slik:  « Joh 1:18. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.»

Når vi får møte Gud gjennom Jesus får vi det rette bilde av ham, og vi får erfare at Gud tar imot oss med alle de feil og mangler som vi har.  Det som vi tenker kan skape problemer, har Jesus tatt bort ved sin stedfortredende død for oss.

Så er ikke Gud en trussel, men en kjærlig skaper og far som vi får komme til!

Vi er nå inne i uke 2, og på søndag ønskes du hjertelig velkommen til møte på Misjonshuset kl.11.00.  Ole Dagfinn Østhus blir med som taler.

Så minner vi om møteprogrammet for Misjonshuset som ligger ute på vår hjemmeside, og du finner kopi av det her.