Artikkelbilde

Søndag med fokus på de forfulgte kristne

Prekentekstene for søndagene har et mangfold av aktuelle temaer, og på søndag får vi fokus på en viktig ting som er lett å glemme for oss i vårt land.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Bibelen har mange beretning om kristne som har opplevd forfølgelse, både i den gamle og i den nye pakt.

Jesus og hans medarbeidere og venner kom spesielt i fokus, i og med at han hadde en forkynnelse og en tilnærmelse til det å være et Guds barn som stred med det religiøse lederskapets sin oppfattelse.  Både Jesus og disiplene opplevde forfølgelse.

Enda sterkere ble forfølgelse for de som skulle lede den nye pakts menighet etter Jesu himmelfart.  Mange av de kjente ledere fra den tiden opplevde martyrdøden.

Vi som lever 2000 år senere vet at kristne i mange land har trange kår, og det er mange som mister livet for sin kristne tro.

Det er viktig at vi som lever i vår del av verden er ydmyk i forhold til at vi har det så godt.  Også hos oss kan det komme tider da det vil koste, og kanskje koste livet å følge Jesus.

Vi har fortsatt frihet til å samles om Guds ord, og innby til å følge Jesus.  La oss være frimodige og bruke den anledning vi har i dag som Jesu vitner, og la oss ikke glemme de som lever under vanskelige kår.

På kommende søndag, 12. september ønskes du velkommen til møte på Misjonshuset kl.11.00 med tidligere misjonær Bernt Egil Strømme som taler.

Så minner vi om at det lir kvinnemøte tirsdag den 14. september kl.19.00 med Janne Gillebo som taler.  Liv Thingbø deltar med sang.  Det er kvinneforeningen Solrenning som er arrangør.

Illustrasjonsbilde: Bibelen er en aktuell bok inn i alle livets stiuasjoner, ikke minst når hverdagene blir krevende.