Artikkelbilde

Desentralisert regionårsmøte

På siste lørdag fikk Misjonshuset være vertskap for desentralisert regionårsmøte for Region sørvest.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Her var det overføring fra hovedmøte i den nye Misjonssalen i Sandnes for utsendinger og andr fra den nordlige delen av regionen.  60 personer var møtt opp til samlingen, hvorav 40 var utsendinger.  Misjonshuset er et flott sted for slikt arrangement, og medlemmene støttet opp om praktiske oppgaver for gjennomføringen.

Det nærmer seg normalen

Virksomheten på Misjonshuset har nå i halvannet år vært preget av begrensninger knyttet til koronaviruspandemien.

Søndagsmøtene har vært i gang det meste av tiden som det har vært mulig siden det ble åpnet for kulturelle arrangement.  Når går disse fast med en meters avstand mellom kohorter, og det er plassen som avgjør hvor mange som kan være sammen.  Med den store salen Misjonshuset har, skaper ikke det noe problem for virksomheten.

Fellesskapsdagen

Samlingene på onsdagene har det vært mindre av.  Nå fra 8. september regner vi med at det kan startes med Fellesskapsdag igjen.  Hvordan dette opplegget blir vil være klart til neste ukes artikkel på hjemmesiden. 

Hovedfokus

Vårt hovedfokus er å kunne være en forsamling som har Jesus i sentrum.  Dette ønsker vi skal prege alle vår virksomhet, og være noe som gir flere ønske om å komme til våre samlinger.

Vi er nå inne i uke 35, og på søndag den 5. september blir det møte kl.11.00 med Ole Dagfinn Østhus som tale.

Velkommen til Misjonshuset!