Artikkelbilde

Godt tilbud i ferietiden

Misjonshuset har virksomhet hele sommeren.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Det har vært en tradisjon på Misjonshuset å invitere til samlinger i ferietiden.  Lenge var det møter hver søndag i juli, men de siste årene har det vært samlinger annenhver søndag.

Selv om en del er bortreist i juli er det viktig at bedehusdørene åpnes og at det er mulig å komme sammen for å lytte til Guds ord, og oppleve fellesskap og vennesamfunn.

Kanskje er det ekstra viktig med slike tilbud i en tid på året da det som skal gi åndelig påfyll så lett blir nedprioritert.

Jesus sa:
«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» (Matt 11:28)

Opplegget på Misjonshuset blir slik i sommer:

Hjertelig velkommen til samlinger på Misjonshuset!