Artikkelbilde

Viktig uke for Misjonshusets virksomhet

Dette blir en spennende uke for medlemmene på Misjonshuset, med flere viktige arrangement.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

For det første blir det utsatte årsmøtet gjennomført på tirsdag den 15. juni.  Årsmøtet var opprinnelig planlagt i mars, men måtte utsettes grunne restriksjoner knyttet til covid-19.

Årsmøte

Årsmøte er en viktig samling.  Status for siste driftsår skal gjøres opp og det skal velges nytt styre for kommende år.  Videre er også samtale om arbeidet fremover viktig.

Du finner sakspapirene til årsmøtet her.

Utsendelsessamling

På søndag den 20. juni inviteres det til utsendelsessamling på Solgry.  Det skal være forbønnshandling for to familier som skal reise ut til tjeneste for Misjonssambande, henholdsvis i Kenya og Elfenbenskysten.  Denne samlingen begynner kl.16.00.  Representanter for hovedledelsen deltar på samlingen.

Ordinært møte

Så minner vi om at det blir ordinært møte på Misjonshuset på søndag kl.11.00 med misjonær Jorun Sørbø som taler.

Du er velkommen til å støtte opp om disse samlingene