Artikkelbilde

Forkynnelse er gjentakelse

Den som formidler Guds ord gjentar det som allerede er sagt i Bibelen, og som mange andre også talt om.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Denne hemmelighet er spesiell.  En skulle tro at folk ble lei av kristen forkynnelse, da det har sitt utgangspunkt i noe som har stått i Bibelen til alle tider. Slik er det ikke, det budskap som burde være kjent og husket kan få en spesiell betydning når Guds ånd kaster lys over det.

Bibelen kaller dette for åpenbaring av Guds ord. På bakgrunn av dette vil det alltid være noe nytt å få se i Guds ord, og oppleve som kristen.

Jesus, som er Bibelens hovedperson, blir avslørt for vårt indre, og vi blir knyttet sterkere og sterkere til ham.

Så er det også slik at den som aldri har sett Jesus som sin frelser kan få oppleve at det skjer et under, og oppleve at «Jesus er min og jeg er hans», slik det står i en sang.

I starten av kommende søndags prekentekst møter i et gjentatt budskap «Se, Guds lam».  Døperen Johannes hadde forkynt og vitnet om dette dagen i forveien, men dette budskapet var like aktuelt den påfølgende dag.

Så var det slik at dette vitnesbyrdet startet et skred av nye person som slo lag med Jesus.  Det skal vi få høre mer om på Misjonshuset på søndag.

På onsdag i denne uka har turgruppa utflukt til Olalia, med oppstart fra Haugesund/Karmøy kl.09.30 og oppmøte på Opheim kl.10.30.

På kommende søndag blir det møte på Misjonshuset kl.11.00 med Georg Mork som taler.