Artikkelbilde

God påskefeiring

Vi er nå inne i «den stille uke», som dagene fra palmesøndag til første påskedag kalles.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

For et år siden møtte vi uttrykket «påsken er avlyst» i forbindelse med koronarestriksjoner og at folk måtte holde seg heime.  Da ble hyttetur og lignende gjort til hovedsak i påsken.  Vel er det kjekt å reise bort i påsken enten det er til hytte eller familiebesøk, men det er bare en gevinst av fridagene.

Påske

Påske handler om å følge Jesus på sin vei til Getsemane og Golgata hvor han skulle gjøre opp vårt uforsonlige forhold til Gud.  Disse dagene var ikke idylliske påskefeiring med disiplene og venner, men preget av en tung vandring for Jesus.  Vel var han sammen med sine nærmeste, disse dagene, men det ventende møte med Gud ble tyngre og tyngre for ham jo lengre ut i uken han kom.

Den stille uke

Også i år opplever mange restriksjoner i forbindelse med påskefeiringen, men det bør gi oss en ekstra mulighet til dveling og ettertanke i forbindelse med Jesu gjerning for oss.  Det er ingen restriksjoner på lesning i Bibelen og bønnekontakt med vår far og frelser.  Det er ikke koronastengt i himmelen.

Løft deg sjel til Golgata

Vi tar med en sang fra sangboken:

Løft deg, sjel, til Golgata, Til de dype vunder! Evig liv går ut derfra Til hver fattig synder. Se, Guds Sønn, den hyrde god, Må på korset bløde, og betaler med sitt blod All vår skyld og brøde.

I hans røde purpurskrud Elsker meg Gud Fader. Jeg er nå hans rike brud, Han meg ei forlater. I mitt hjerte vil han bo, Bort all verdens lyster! Jesu nåde, sjelens ro, Nå meg blott forlyster!

Er da ei hans åpne sår Himmeldører vide, Der vi adgang daglig får Med all synd og kvide? I det dyre blod som rant Fra hans nådes kilde, Liv og legedom jeg fant, Som all nød kan stille.

Løft deg, sjel, til Golgata, Til de dype vunder! Evig liv går ut der ut derfra Til hver fattig synder. Sett deg, lille due, der I ditt klipperede! Evig der din Jesus kjær ømt om deg skal frede.

Det blir ingen møter og samlinger på Misjonshuset i påsken, men du har flere alternativer:

  • Vi minner også om at det er flere kristne lokalradioer som sender på DAB i våre områder. 
  • La oss støtte Misjonens arbeid gjennom å gi vår gave på VIPPS nr. 77289 eller bankkonto 3361.25.22990.