Artikkelbilde

Se, se og lev

Evangelieteksten for siste søndag, 14. mars, hadde fokus på det rette blikk på Jesus.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Evangelieteksten var fra beretningen om da Nikodemus kom til Jesus for å få klarhet i hvem Jesus var.  Her får vi oppleve en spesiell samtale som ikke bare ble teoretisk diskusjon, men med et budskap med livsforvandlende rekkevidde.

Jesus dreier samtalen ved å vitne om sin hovedoppgave i denne verden:

Joh 3, 14 og 15 14 Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp,* 15 for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.

For jødene som opplevde serafslangen i ørkenen, og dens dødelige gift var det befriende å få muligheten til redning ved å se på kobberslangen som Moses satte opp midt i leieren.  Det var ingen magi i kobberslangen, men Gud hadde sagt at hver den som ser på slangen ble frisk.

Så er Jesu kors reist i vår verden, et kors som minner om det frelsesverk han har gjort for oss.  Med sin lidelse, død og oppstandelse er han redningen for oss mennesker som sliter med syndens gift.

Ser du din frelser på korset, ser du den kamp han har. Ensom, forlatt av alle, ja av sin egen far.  Det var for våre synder, at han på korset hang, Kun for å frelse verden, fra død og undergang.

Å, min kjære Jesus, aldri fatter jeg, at du kunne lide korsets død for meg.  Takk at lyset skinner alltid klart derfra.  Takk for hver som finner deg på Golgata.

Med den smittesituasjon vi har på Haugalandet blir det foreløpig ingen møter på Misjonshuset.

På internett er det forskjellige tilbud om å følge møter.  Både gjennom Facebook og Youtube er det mulig å følge med på dette.

Følg også med på Facebook-siden til Misjonshuset.  Her vil det komme tips om samlinger en kan følge elektronisk.

Vi minner også om at det er flere kristne lokalradioer som sender på DAB i våre områder. 

La oss støtte Misjonens arbeid gjennom å gi vår gave på VIPPS nr. 77289 eller bankkonto 3361.25.22990.