Artikkelbilde

Fokus på Jesus

Vi er nå kommet til siste søndag før fasteperioden starter.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Tekstene for den kommende søndag har fokus på Jesus, vå r frelser.

I prekenteksten fra Johannes 12, 20-33, får vi kjenne på det alvor Jesus kjente på med tanke på sitt oppdrag i denne verden.

Joh 12,27
Nå er min sjel fylt av angst. Men skal jeg så si: Far, frels meg fra denne timen? Nei, til denne timen skulle jeg komme.

Vi merker kampen og smerten, men Jesus var også klar over sitt oppdrag; Det var ingen vei utenom.  Han måtte gi sitt liv for å kjøpe oss fri fra Guds dom og vrede.

Teksten fra gammeltestamentet er fra Jesaja 53, 1-5, møter vi profetien om Messias som den lidende tjener, og i det siste verset er det fokus på fullburdelsen på Golgata.

Jes 53,5
Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.

I teksten fra 1. Korinterbrev 1,18-25 minner Paulus oss om korsets betydning for kristenlivet.

1Kor 1:18
For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.*

Vi kan oppsummere det vi har delt med sangverset i sangen på nr 249 i Sangvoken:

Du som freden meg forkynner, Du en Frelser jeg en synder, Du men Amen, jeg med bønn, Du med nåden jeg med skammen – Å, hvor vi dog passer sammen, Du Guds salvede, Guds Sønn!

Det blir ingen virksomhet på Misjonshuset denne uka.  Det skulle vært møtehelg med besøk av tidligere misjonær og generalsekretær Ola Tulluan, men av naturlige årsaker ble den avlyst.

Det er flere kristne lokalradioer som sender på DAB i våre områder.  Vi har mange tilbud med møteoverføringer fra små og større forsamlinger via Facebook, Youtube og andre kanaler.

La oss støtte Misjonens arbeid gjennom å gi vår gave på VIPPS nr. 77289 eller bankkonto 3361.25.22990.

(Illustrasjonsbilde: Lysover ordet)