Artikkelbilde

Et nytt år

Velkommen til et nytt år med Misjonshusets virksomhet

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Så er vi i gang med virksomheten i et nytt år, og allerede nyttårsdagen ble det arrangert nyttårsmøte med Rolf Hauge som taler.  Dette var en god start på et nytt år med virksomhet på Misjonshuset.

Møter utgår

Søndag 3. januar ble det innført midlertidige nasjonale restriksjoner i forbindelse med covid-19 situasjonen, som fører til at all virksomhet på Misjonshuset til og med søndag den 17. januar utgår.  Regjeringen vil komme med oppdateringer på situasjonen videre mandag den 18. januar.

Nyttårsmøte

Søndag den 10. januar er dagen for regionens Nyttårsmøte.  Denne samlingen var opprinnelig tenkt som arrangement på Misjonshuset med digital overføring til andre bedehus.  Nå blir dette en heldigital samling hvor den enkelte kan følge arrangementet via Facebook/Youtube. Arrangementet er satt opp til kl.11.00, og det vil bli lagt ut nærmere opplysninger om påmeldingslink i midten av denne uka.  Denne vil du finne i denne artikkelen og både på Region sørvest sin hjemmeside og sider på Facebook. Link til nyttårsmøtet.

Vis omsorg

Når vi i nevnte periode med restriksjoner også ikke kan gå på besøk til hverandre oppfordres det til fellesskap via telefonen og andre digitale løsninger for de som kan bruke det.  La oss spesielt vise omsorg for de som sitter mye alene.

Styrelederen ønsker den enkelte et godt nytt år!

(Illustrasjosbilde, fra årsmøtet siste året)