Artikkelbilde

Lys i mørke

I år har det vært spesielt fokus på å tenne lys i adventstiden for å ha noe oppmuntrende og positivt i årets mørkeste tid.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Mange har opplevd tiden siden mars, og også de siste månedene, som krevende tider.  For noen er hverdagen preget av angst og usikkerhet og hvordan vil julefeiringen bli for oss!

La oss i alle fall gi lysene en god plass i adventsfeiringen er det blitt oppfordret til.  Vi støtter denne tanke.

Så er det også viktig å minne hverandre om at verdens beste og sterkeste lys er det som Jesus brakte inn i vår verden i forbindelse med sitt komme.  Dette var det profetert om på forhånd, men det var først når mennesker fikk møte Jesus og høre hans budskap at de opplevde et nytt himmelsk lys inn i tilværelsen.

Johannes uttrykker det slik:

Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. (Joh 1:9)

Nå kan vi som lever et par tusen år senere få oppleve det samme gjennom å lese og lytte til Bibelens budskap.  Gjennom dette budskap kommer lyset oss i møte, og ønsker å skape et positivt fokus en i krevende hverdag.

Vi tenner lys i våre liv med å lese og lytte til budskapet om Messias, Jesus, enten det leses i det gamle testamentet eller i det nye.


Kan en kvinne glemme sitt diende barn, en omsorgsfull mor det barnet hun bar? Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg.

 Se, jeg har tegnet deg i mine hender, dine murer er alltid foran meg. (Jes 49:15-16)

Opplegget på Misjonshuset blir slik i de to kommende ukene:

  • Søndag den 6. desember blir det møte kl.11.00 med Håvard Brekkå som taler.
  • Søndag den 13. desember blir det møte med nattverd kl.11.00 med Georg Mork som taler.

Så minner vi om at den tidligere annonserte konserten med Øklands 10. desember ikke kan gjennomføres på grunn av Qovid-19 restriksjonene.

(Illustrasjonsbilde: Egil Skutlaberg tente adventslys på siste møte.)