Artikkelbilde

Uke med fokus på fellesskap

Ledelsen for arbeidet på Misjonshuset har flere fokus, blant annet også fokus på hvordan vi har det sammen.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Siden oppstarten på det nye Misjonshuset på Norheim har utvikling av vårt misjonsfellesskap vært i fokus.  Dette har blant annet kommen frem gjennom tiltaket «FELLESKAPSONSDAG».  Her er det lagt til rette for at en skal ha tid sammen med hverandre både rundt matbord, aktiviteter, bibellesning og bønnefellesskap.

Nå kan en for så vidt si at fokuset på hvordan en har det sammen alltid har vært i viktig for vårt arbeid på Misjonshuset.  Gjennom ulike aktiviteter har en ønsket å knytte medlemmene og de som vil støtte opp om arbeidet nærmere hverandre.  Ikke minst komme dette til uttrykk gjennom smågruppene, foreningene for menn og kvinner.

Når den de senere årene i vår organisasjon har hatt mer målrettet fokus på det å styrke felleskapet er det nok i erkjennelse av at behovet er større enn noen gang tidligere.  Vi lever i en tid hvor individualismen, fokuset på seg selv og sitt, preger oss alle.  Da trenger vi hjelp til å komme ut av slike mønster.

Vi er nå inne i uke 42, og opplegget for denne uka blir slik:

  • På onsdag blir det Fellesskapsonsdag med forskjellig tilbud: Kl.16.30 blir det kaffe mm.  Kl.17.00 blir det «Israel» ved Birger Håvik.  Kl.18.00 blir det Rik bibellesning, og kl.18.30 blir det bønnesamling.
  • På lørdag den 17. oktober blir det Fellesskapskveld kl.18.00.  Her deltaer Jan Helge Aarseth.
  • På søndag den 18. oktober ønskes du velkommen til forsamlingens hovedsamling kl.11.00 med Odd Dubland som deltar med sang og tale.

Illustrasjonsbilde fra samling på Kalland, Bittis hytte, i august 2018.