Artikkelbilde

Fellesskapsonsdag starter opp igjen denne uka

Etter en periode med mindre aktivitet i juli og august er nå virksomheten tilbake på normalt nivå på Misjonshuset.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Fellesskapsonsdagen var et nytt tiltak som ble startet opp i fjor høst, i forbindelse med flyttingen til Norheim.  Opplegget med middagssalg var ble en suksess som mange hadde glede av å delta på.

Etter at Korona-viruset dukket opp og skapte forvirringer er vik ikke helt tilbake der vi var før dette skjedde.

Fellesskapsonsdagene nå starter kl.16.30 med kaffe og kaker og så blir det videre opplegget som tidligere, med foredrag el og Rik bibellesning.

Fellesskapsonsdagene ar vært et tiltak som kanskje har hatt noe lavere terskel enn møtene våre.  Vi håper også at noen denne høsten vil oppleve det trygt og godt å delta på opplegget.

Vi ønsker at all vår virksomhet skal oppleves som et tilbud som alle typer mennesker kan komme innom på, og oppleve seg sett og tatt godt imot.

En kjent artist hadde en slager for noen tiår siden «Myttji lys å myttji varme».  Dette uttrykket viser til noe som er spesielt viktig for oss som forsamling.  Vi ønsker at mennesker skal få oppleve dette både på det menneskelige og det åndelige område.  Ingen har så god forutsetning til å være preget av dette som vi som vil følge Jesus og tjene ham.

På onsdag den 9. september ønskes du hjertelig velkommen til Felleskapsonsdag kl.16.30.

På søndag den 13. september ønskes du hjertelig velkommen til møte med nattverd kl.11.00 med Egil Skutlaberg som taler.

Så minner vi om Kvinnemøte tirsdag den 15. september kl.19.00.  En av våre utsendinger deltar med tale og informasjon om arbeidet som utføres.  Alise Haaland deltar med sang.