Artikkelbilde

Fin markering av nytt semester

På søndag den 23. august arrangerte Misjonshuset samlingsmøte med god oppslutning.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Det var styreleder, Rolf Hauge, som ønsket forsamlingen velkommen til samlingsmøte og til et nytt semester på Misjonshuset. 

Samliongsmøte var en innholdsrik samling, med forskjellige innslag.  Blant annet orienterte konstituert rektor på Kristen videregående Skole, Geirmund Monsen, om status for skolen ved oppstarten av et nytt skoleår.  Han minnet forsamlingen spesielt om å huske både ansatte og elever i sine forbønner.

Forsamlingens Husgruppe deltok med sang.   Det er både god kvalitet på sangen og godt innhold.

Tidligere forsamlingsleder, Georg Mork deltok som taler, og han minnet forsamlingen om nødvendigheten av å ha et positivt fokus i hverdagen.  Teksten var fra Bergprekenen hvor Jesus formante disiplene til å ikke la hverdagsutfordringene føre til unødvendig bekymringer.  Sammen med Jesus ville de ha nok hverdagens behov.

Det ble også orientert om planene for høstens virksomhet.  I begynnelsen av september vil opplegg for onsdagene komme i gang igjen, men i en litt annen form enn i fjor høst og i årets første måneder.

På søndag den 30. august ønskes du velkommen til møte kl.11.00 med Terje Eng som taler.  Det blir sang ved Olaf Isaksen.