Artikkelbilde

En ny for Jesus

Når de tre store høytidene er over, er fokuset på å vinne nye for Jesus.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Gud har gitt oss et fullbrakt frelsesverk i sin sønn Jesus, som er tilgjengelig for oss mennesker.

Veien til Gud er åpen

Dette gjelder alle mennesker som lar Guds ord få komme inn i sine liv, enten det er gjennom egen bibellesning eller ved at de høre på forkynnelse av Guds ord.  Summen av Guds ord er at du er velkommen til Jesus akkurat slik som du er.  Jesus sa: «Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære–».

Gå ut

Kommende søndags prekentekst er misjonsbefalingen, slik vi finner den i Matteus 28, 16-20.  Det er flott når mennesker kommer til kristne samlinger for å høre Guds ord, men vårt hovedkall er å gå ut med Guds ord og innbydelsen til Jesus.  De fleste mennesker rundt oss kommer ikke på samlinger der det forkynnes om Jesus.  Slik har det til alle tider vært, og derfor sa Jesus til disiplene: «Gå derfor ut–».

Erobringstrang

Hvordan er det med erobringstrangen i våre liv?  Vi vil så gjerne, men vi er svært forsiktig med å gå ut til medmennesker rundt oss og invitere til Jesus

Utruste hverandre

I vår virksomhet på Misjonshuset ønsker vi å utruste hverandre slik at vi får nåde til å være et Jesu vitne i vår hverdag. 

Vår frimodighet

Apg 1:8
Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.

Virksomheten på Misjonshuset

På onsdag den 3. juni, ønskes du velkommen til møte på Misjonshuset kl.19.00, Rik bibellesning og bønn.

Første søndagsmøte på Misjonshuset blir søndag den 21. juni.

La oss fortsatt huske:

  • Veien oppad er fri!  Jesus sa: Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder!
  • Det er ingen restriksjoner på forbønnstjenesten!
  • Vi kan oppleve vennesamfunnet gjennom en telefonsamtale, og for de som er litt avanserte kan en han samtaler med flere samtidig gjennom Skype eller andre digitale kanaler, hvor en både ser og hører hverandre. 
  • La oss huske at våre utsendinger også trenger forbønn og omsorg i denne tiden.
  • La oss huske å be for våre ansatte i regionen og deres virksomhet!
  • La oss gi vår gave til misjonsarbeidet på VIPPS nr. 77289.  Du som ikke bruker VIPPS kan gi gave på konto: 3240.70.59289.
  • Så har vi anledning til å møte forkynnelse både gjennom pTro, og møteoverføringer på www. live.nlm.no.

Så minner vi om samlinger på Solgry 7. juni:

Da skulle det vært regionmøte på Sola.  Dette er utsatt, og det vil bli gjennomført årsmøte i midten av september.

Nå vil regionen vår forsøke med et opplegg på Solgry ungdoms- og misjonssenter, som heter SAMMEN I SOMMER – PÅFYLL. 

Det var planlagt samlinger både lørdag og søndag kl.12.00 og 14.00.  På grunn av påmelingen er det nå lagt opp til samlinger på søndagen.

Taler blir Jan Helge Aarseth og vi får besøk av utsendinger fra arbeid i sensitive områder. 

Arrangementene kjøres etter de retningslinjer som er gitt for kulturell virksomhet pr nå, med inntil 50 deltakere.

Det blir påmelding til arrangementet.  Du finner mer om dette på regionens hjemmeside og på telefon til regionkontoret: 51 82 31 00.

Illustrasjonsbilde fra møteaksjon på Misjonshuset i 2017.