Artikkelbilde

Pinse på ny

Til helge skal vi feire Pinse, og vi ønsker at våre liv skal være preget av en stor og herlig Jesus.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Pinsehøytiden er kirkeårets siste høytid.  Med Den hellige Ånds komme til vår verden var Jesu frelsesverk fullført, og alle mennesker fikk nå mulighet til å få del i det.

Uten Pinse ville det ikke vært noe kristenliv i vår verden i dag.  Da hadde Jesu frelsesverk stått som en verdiløs begivenhet som fort ville blitt glemt.

På pinsedag i Jerusalem kom Den hellige Ånd og gikk inn i sin gjerning som Jesu stedfortreder i denne verden, eller som den 2. talsmann som han også omtales som.  Folket merket dette først og fremst på det budskapet som disiplene forkynte.  Det ble forståelig for alle mennesker som var tilstede, tross at det var et internasjonalt oppmøte.  Videre ble budskapet personlig og nærgående, og en stor mengde av tilhørerne måtte ta stilling til sitt forhold til Gud, og resultatet ble flere tusen som gav sine liv til Jesus.

Pinse på ny handler om at du og jeg er like grepet av Jesus som disiplene var, og at våre liv og vårt budskap er preget av Den hellige Ånd.

O Hellig Ånd, til deg, vår skatt, vi sukker dag og natt.  Kom, gi oss samme lys og kraft  som fedrene har hatt da kristendommen stod som tre med sterkest rot, med frukt som purpur og som sne – ja, Herre, la det skje!”

På onsdag den 27. mai ønskes du velkommen til møte på Misjonshuset kl.19.00, med fokus på bibellesning og det blir en andakt.

Første møte på Misjonshuset blir søndag den 21. juni.

La oss fortsatt huske:

  • Veien oppad er fri!  Jesus sa: Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder!
  • Det er ingen restriksjoner på forbønnstjenesten!
  • Vi kan oppleve vennesamfunnet gjennom en telefonsamtale, og for de som er litt avanserte kan en han samtaler med flere samtidig gjennom Skype eller andre digitale kanaler, hvor en både ser og hører hverandre. 
  • La oss huske at våre utsendinger også trenger forbønn og omsorg i denne tiden.
  • La oss huske å be for våre ansatte i regionen og deres virksomhet!
  • La oss gi vår gave til misjonsarbeidet på VIPPS nr. 77289.  Du som ikke bruker VIPPS kan gi gave på konto: 3240.70.59289.
  • Så har vi anledning til å møte forkynnelse både gjennom pTro, og møteoverføringer på www. live.nlm.no.

Så minner vi om helga 6.-7. juni:

Da skulle det vært regionmøte på Sola.  Dette er utsatt, og det vil bli gjennomført årsmøte i midten av september.

Nå vil regionen vår forsøke med et opplegg på Solgry ungdoms- og misjonssenter, som heter SAMMEN I SOMMER – PÅFYLL. 

Det er planlagt samlinger både lørdag og søndag kl.12.00 og 14.00.  Her vil vi blant annet få besøk av utsendinger fra arbeid i sensitive områder.  Arrangementene kjøres etter de retningslinjer som er gitt for kulturell virksomhet pr nå, med inntil 50 deltakere.

Det blir påmelding til arrangementet.  Du finner mer om dette på regionens hjemmeside.