Artikkelbilde

Spesiell 17. mai

På søndag feiret vi årets 17. mai, på en måte som nok vil bli husket i lang tid.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

For første gang siden siste verdenskrig var det ikke tillatt å gå i 17. mai tog i Norge.  Denne gangen skyltes det ikke okkupasjon av fremmed makter men restriksjoner grunnet koronavirus-pandemien.

17. mai blir feiret, men det blir ikke den folkefesten vi har vært vant til.  Musikkorpsene vil ha sine opptredener, men for de fleste vil kanskje TV-skjermen være stedet en best kan følge med i det som skjer, og få del i årets 17. mai-stemning.

Det viktigste fokuset ved årets 17. maifeiring var 75 års-jubileet for fred og frihet etter fem års okkupasjon av Tyskland.  På TV har det fra 8. mai vært flere fokus på dette og blant annet er personer som opplevde 8. mai 1945 intervjuet.

Vi som hører med til etterkrigsgenerasjonene har ingen forutsetninger for å sette oss inn i den følelsesmessige opplevelse som det norske folk hadde 8. mai 1945.  Vi har fått del i det gjennom våre foreldre og andre, men har bare en teoretisk opplevelse av saken.

Vi gleder oss over enda en gang å kunne feire landets nasjonaldag!

Opplegget på Misjonshuset blir slik denne uka:

På onsdag den 20. mai ønskes du velkommen til møte kl.19.00, med fokus på bibellesning og det blir en andakt.

Det blir ikke møte på Misjonshuset søndag den 24. mai.

Vi minner om at det ikke blir fellesstevne på Stemnestaden Kristi Himmelfartsdag, 21. mai i år.

La oss fortsatt huske:

  • Veien oppad er fri!  Jesus sa: Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder!
  • Det er ingen restriksjoner på forbønnstjenesten!
  • Vi kan oppleve vennesamfunnet gjennom en telefonsamtale, og for de som er litt avanserte kan en han samtaler med flere samtidig gjennom Skype eller andre digitale kanaler, hvor en både ser og hører hverandre. 
  • La oss huske at våre utsendinger også trenger forbønn og omsorg i denne tiden.
  • La oss huske å be for våre ansatte i regionen som er permittert.
  • La oss gi vår gave til misjonsarbeidet på VIPPS nr. 77289.  Du som ikke bruker VIPPS kan gi gave på konto: 3240.70.59289.
  • Så har vi anledning til å møte forkynnelse både gjennom pTro, og møteoverføring