Artikkelbilde

Velkommen til Misjonshuset

På onsdag starter virksomheten opp igjen på Misjonshuset.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Styret har vedtatt en forsiktig oppstart av virksomheten på Misjonshuset, og satser da på onsdagssamlinger i første omgang.  Det er planlagt samlinger både onsdagene 13. og 20. mai. Dette blir samlinger som starter kl.19.00 med fokus på bibellesning og korte andakter.  Du kan se mer om dette på Misjonshusets Facebook-side. Her har du kopi: som du finner her.

I forbindelse med oppstarten er det noen rutiner som må følges.  Styret ved Rolf Hauge har hånd om dette og gjennomfører det som er nødvendig for å etterfølge både krav fra sentrale myndigheter i landet og fra misjonens ledelse ved regionen.

Det vil ikke bli søndagsmøter nå i starten.

Vi gleder oss over muligheten til å samles igjen!

La oss fortsatt huske:

  • Veien oppad er fri!  Jesus sa: Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder!
  • Det er ingen restriksjoner på forbønnstjenesten!
  • Vi kan oppleve vennesamfunnet gjennom en telefonsamtale, og for de som er litt avanserte kan en han samtaler med flere samtidig gjennom Skype eller andre digitale kanaler, hvor en både ser og hører hverandre. 
  • La oss huske at våre utsendinger også trenger forbønn og omsorg i denne tiden.
  • La oss huske å be for våre ansatte i regionen som er permittert.
  • La oss gi vår gave til misjonsarbeidet på VIPPS nr. 77289.  Du som ikke bruker VIPPS kan gi gave på konto: 3240.70.59289.
  • Så har vi anledning til å møte forkynnelse både gjennom pTro, og møteoverføring/gudstjenester hver fra NLM på https://live.nlm.no/, eller på Vimeo.