Artikkelbilde

Direktesending fra Misjonshuset

Det tar tid før vanlige aktiviteter kommer på plass i vårt arbeid.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Et av tiltakene som savnes i disse tider er FELLESSKAPSONSDAGEN.  Her har det vær middagsservering samt andre aktiviteter, både lesning fra Bibelen og bønnesamling.

På onsdag, 29. april blir det Felleskapsonsdag med direktesending på Misjonshusets Facebook-side. 

Middagen får den enkelte ta heime, men fra kl.17.30 blir det RIK Bibellesning.  Kl.18.00 blir det Bønnemøte, som du kan delta på via nettet.  Her kan du få delta gjennom det som formidles via Facebook.  Så kan en ha fellesskap med hverandre også på denne måten. Se mer om dette på Facebook.

Viktige avgjørelser, som kan påvirke muligheten for kulturaktiviteter i mindre forsamlinger, tas av våre myndigheter denne uka.  Vær med å be om at det legges til rette for opplegg som gjør at en kan samles med fornuftige restriksjoner.

La oss huske:

  • Veien oppad er fri!  Jesus sa: Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder!
  • Det er ingen restriksjoner på forbønnstjenesten!
  • Du får møte Jesus i Bibel- og andaktslesning.
  • Vi kan oppleve vennesamfunnet gjennom en telefonsamtale, og for de som er litt avanserte kan en han samtaler med flere samtidig gjennom Skype eller andre digitale kanaler, hvor en både ser og hører hverandre. 
  • La oss huske at våre utsendinger også trenger forbønn og omsorg i denne tiden.
  • La oss huske å be for våre ansatte i regionen som er permittert.
  • La oss gi vår gave til misjonsarbeidet på VIPPS nr. 77289.  Du som ikke bruker VIPPS kan gi gave på konto: 3240.70.59289.
  • Så har vi anledning til å møte forkynnelse både gjennom pTro, og møteoverføring/gudstjenester hver fra NLM på https://live.nlm.no/, eller på Vimeo.