Artikkelbilde

Å finne den rette vei

I søndagens prekentekst møter vi budskapet om den gode hyrde.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Dette var et budskap som både Jesu disipler og de han talte til forstod. I sin formidling til folket var det viktig for Jesus å bli forstått.  Derfor brukte han bilder fra det livet folk var vant til, og sammenligning med sauene og hyrdene forstod folket.

Jesus er verdens beste hyrde, eller for å bruke ett ord som vi kanskje er mer vant til, verdens beste leder.

Jesus kjenner de han skal lede.  Han kjenner våre liv bedre enn vi selv gjør, både på godt og vondt.  Han vet også hvor vi har våre utfordringer, og hvor vi er sårbare.

Ingen som Jesus har væt så oppofrende for sin oppgave som Jesus. For å gjøre det umulig mulig for oss, nemlig det å bli et Guds barn, ofret han seg selv for å kjøpe oss fri fra den skyld og gjeld vi hadde hos Gud.  Jesus betalte prisen for våre liv ved å gi seg selv som løsepenge.

Så har vår hyrde og leder verdens beste røst.  Vi møter ham når vi leser i Bibelen eller hører noen formidle fra den.  For å høre de røsten må vi stanse opp i vårt travle liv, og la Jesus få tid og rom hos oss.

I Jesaja 55,3a står det: «Vend øret hit og kom til meg! Hør! Så skal deres sjel leve—»

La oss huske:

  • Veien oppad er fri!  Jesus sa: Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder!
  • Det er ingen restriksjoner på forbønnstjenesten!
  • Du får møte Jesus i Bibel- og andaktslesning.
  • Vi kan oppleve vennesamfunnet gjennom en telefonsamtale, og for de som er litt avanserte kan en han samtaler med flere samtidig gjennom Skype eller andre digitale kanaler, hvor en både ser og hører hverandre. 
  • La oss huske at våre utsendinger også trenger forbønn og omsorg i denne tiden.
  • La oss huske å be for våre ansatte i regionen som er permittert.
  • La oss gi vår gave til misjonsarbeidet på VIPPS nr. 77289.  Du som ikke bruker VIPPS kan gi gave på konto: 3240.70.59289.
  • Så har vi anledning til å møte forkynnelse både gjennom pTro,  og møteoverføring/gudstjenester kl.11.00  fra NLM på https://live.nlm.no/