Artikkelbilde

En ny hverdag

Årets påskefeiring er over, og hverdagen er tilbake!

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Det er lenge siden nordmenn feiret hjemme-påske slik som i år.  For oss som hadde vår barndom på sekstitallet var dette hverdagen for de fleste.  Turer i skog og mark kunne det bli, men de færreste reiste bort i påsken.  Gjennom radioen fikk en møte påskesalmene og kristen forkynnelse.

Kanskje ble det i år oppdaget viktige verdier som en hadde glemt, det for eksempel å ha god tid for hverandre uten forstyrrelser av andre mennesker.

Selv om kirker og bedehus var stengt, har vi i Norge aldri tidligere hatt en slik mulighet til å møte påskebudskapet som nå.  For de som bruker internett kunne en på YouTube og andre kanaler velge å vrake mellom gudstjenester og påskemøter fra både nært og fjernt.  De kristne radiokanalene hadde sine tilbud, og TV Haugaland sendte gudstjenester de fleste høytidsdagene i påsken.

Møte med påskebudskapet gir oss grunnlag for en ny hverdag. Møte med Jesu lidelseshistorie, død og oppstandelse fyller fremtiden med håp. Som salmen uttrykker det: «Jesus vant og jeg har vunnet—».

Så begynner vi også å øyne håp for normalisering av vår hverdag hvor viktige samfunnsordninger i Norge begynner å komme i funksjon. 

Når det gjelder møtevirksomheten så tar det nok noe tid enda før den kan gjennomføres som tidligere.

La oss huske:

  • Veien oppad er fri!  Jesus sa: Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder!
  • Det er ingen restriksjoner på forbønnstjenesten!
  • Du får møte Jesus i Bibel- og andaktslesning.
  • Vi kan oppleve vennesamfunnet gjennom en telefonsamtale, og for de som er litt avanserte kan en han samtaler med flere samtidig gjennom Skype eller andre digitale kanaler, hvor en både ser og hører hverandre. 
  • La oss huske at våre utsendinger også trenger forbønn og omsorg i denne tiden.
  • La oss huske å be for våre ansatte i regionen som er permittert.
  • La oss gi vår gave til misjonsarbeidet på VIPPS nr. 77289.  Du som ikke bruker VIPPS kan gi gave på konto: 3240.70.59289.

Følg med på Facebook om hva som skjer i regi av Misjonshuset.  Fellesskapsdagen på onsdag går sin gang selv om en ikke kan møtes på Misjonshuset.