Artikkelbilde

Se vi går opp til Jerusalem

Fastetiden går nå mot slutten, og kommende søndag har vi Palmesøndag.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Prekentekstene i fastetiden har som mål å hjelpe oss mennesker til å ha et sant bilde på den virkelighet vi lever i. 

Gud har en sjelefiende i vår verden, og det fikk Jesus kjenne på kroppen og vi møter det gjennom beretningen om fristelsene han måtte igjennom.

Jesus kom til vår verden som redningsmannen og frelseren fra Satans makt og herredømme.  Mennesker ble løst fra forhold til sjelefienden og fikk oppleve både menneskelig og åndelig frihet.

Denne uka setter vårt fokus på det som skulle skje i Jerusalem.  Tilsynelatende tradisjonell påskefeiring, men det var bare den ytre anledningen som samlet Jesus og disiplene i byen disse dagen.

Det var nå veien til himmelen skulle åpnes av Jesus.

Skal vi sammen la disse dagene før påskeuka bli en tid med fokus på vår Kjære frelser og det han måtte igjennom får å åpne veien til Gud for oss.

Se vi går opp til Jerusalem I hellige fastetider, For der å se Jesus Krist, Guds Sønn, når han for syndere lider.

Se, vi går opp til Jerusalem. Men hvem vil sin søvn forsake? Og hvem tar den smertenes bitre kalk vår himmelske Far lar oss smake?

Se, vi går opp til Jerusalem, til Frelserens kors og pine, Til Lammet som ofres for verdens skyld, for dine synder og mine.

Se, vi går opp til Jerusalem, til staden den lyse, kjære~ Vår Frelser har sagt at der han er, skal også hans venner få være.

Det blir ingen virksomhet på Misjonshuset denne uka, men du som pleier å gå på Misjonshuset kan få ta del i vårt arbeid og ansvar likevel:

  • Samværet med Jesus gjennom Bibel og bønn
  • Samværet med forsamlingsmedlemmer gjennom forbønn og telefonkontakt
  • Fokus på misjonsarbeidet gjennom Utsyn og misjonens nettsteder
  • Følg med på Facebook, opplegg for Rik bibellesning på onsdag kommer der
  • Gi vår gave til misjonsarbeidet på VIPPS nr. 77289.  Du som ikke bruker VIPPS kan gi gave på konto: 3240.70.59289.
  • Så har vi anledning til å møte forkynnelse både gjennom pTro og møteoverføring fra NLM på nettet på www.nlm.no

(Illustrasjonsbilde, fra påskeutstilling på NLM gjenbruk, Stord i 2017.)