Artikkelbilde

En spesiell fastetid

Årets fastetid vil nok bli husket lenge fremover.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Fasten er et begrep som har liten praktisk betydning for folk flest, og mange kristne har vel heller ikke så mye oppmerksomhet rettet mot den.

Det handler jo om å nedprioritere noe i våre liv for å få mer tid til å rette blikket mot Jesus og hans lidelseshistorie. Kanskje er du blant dem som har rutiner for å ivareta noe av dette.

Årets fastetid ble helt spesiell for både for oss som bor i Norge og mange rundt om i verden.  Med korona-virussaken blir vi sterkt minnet om hvor sårbar vi er selv i vårt trygge Norge.  Mange titusener er permitterte og begynner å bli usikker på sin fremtid. 

Enn om den annerledes hverdagen kunne hjelpe oss alle til å bli mer opptatt av de virkelige åndelige verdier i livet.

Kommende søndags prekentekst handler om muligheten for oss mennesker til å bli et Guds barn, og det var ypperstepresten, Kaifas som sa dette:

Joh 11:50
Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.»

Verdens største nød var det umulige oppgjøret med Gud.  Der hadde ikke vi mennesker noe å stille opp med så Gud sendte sin sønn som vår redningsmann.  Flere hundre år før Jesu fødsel fikk profeten, Jesaja, budskap om dette:

Jes 53:5
Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.

Misjonshuset har ingen virksomhet nå om dagen, lik alle andre kirker og bedehus i landet vårt.

Når du ikke kan komme på møter og aktiviteter der, minner vi hverandre om de kristne radiosendingene, og vi minner spesielt om MØTETIMEN på pTro søndag kl.11.00.

Så kan du være med å gi en kollekt til Misjonshuset på VIPPS nr. 77289.  Du som ikke bruker VIPPS kan gi gave på konto: 3240.70.59289.

La oss ikke glemme, det er ingen restriksjoner på bønneveien til Gud. «Veien oppad er fri»!