Artikkelbilde

Årsmøte med god oppslutning

På søndag ble Misjonshusets årsmøte gjennomført.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Det var Magne Austneberg som var taler på årsmøtet.  Med utgangspunkt i Salme 103 minnet han forsamlingen om hva vi eier som et Guds barn: «Glem ikke alle hans velgjerninger—», og han minnet spesielt om vers tre hvor det står: «Han som forlater all din misgjerning—».

Anita Hollund Pedersen deltok med sang.

Valgresultatet ble slik:

Innvalgt i styret for to år:

Rolf Hauge, gjenvalg

Margrethe Berge, ny

Hildegunn Solheim, gjenvalg

Valgt i fjor:

Alise Haaland

Egil Skutlaberg

Valgnemnda, innvalgt for to år:

Anne Marie Askeland

Tor Inge Nesbjørg

Valgt i fjor:

Berit Hauge

Revisorer:
Kjell Undheim

Olav Johannessen

Vi er nå inne i uke 10, og virksomheten på Misjonshuset blir slik:

  • Onsdag 04. mars blir det FELLESSKAPSDAG med middagssalg fra kl.15.15 til 16.30.  Diverse aktiviteter etterpå.  Kl.17.30. blir det Rik bibellesning og kl.18.00 blir det bønnesamling.
  • På søndag den 8. mars blir det møte med nattverd med Rolf Hauge som taler.

På søndag den 8. mars blir det møte med nattverd med Rolf Hauge som taler.

Så minner vi om konserten på KVH på tirsdag den 10. mars med Øklands og Arne Nordbø:

Plakaten ser du her.