Artikkelbilde

Besøk fra Norea mediemisjon

Norea mediemisjon besøker Haugalandet denne uka, og kommer også innom Misjonshuset på et møte.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Hoveddelen av virksomheten på Misjonshuset er i regi av NLM med spesielt fokus på organisasjonens arbeid på de forskjellige misjonsfelter.  Hver måned er har vi misjonens misjonsland hvor arbeidet fra ett av nevnte områder er i fokus.

Misjonssambandet har også flere andre områder der det drives virksomhet, bibelskoler, Fjellhaug internasjonale Høgskole for å nevne noe.

Så har vi Norea mediemisjon, som startet sin virksomhet som Norea radio i 1956 med kortbølgesendinger, og mange rundt om i landet vårt satt og lyttet til kristen forkynnelse ved sprakende radioapparat hvor det av og til var vanskelig å få med seg hva som ble sagt.

I dag driver Norea et stort arbeid, hvor det blant annet det kristne budskapet sendes inn i områder som er stengt for misjonsarbeid og forkynnelse av Guds ord.  Norea er en viktig del av Misjonssambandets arbeid, men det går ikke inn under de vanlige budsjetter.  Derfor har Norea besøksvirksomhet til forsamlinger og bedehus rundt om i landet, både for å fortelle om sist arbeid, og for å samle inn penger til denne virksomheten.

På lørdag den 16. november kl.17.00 blir det møte på Misjonsshuset med besøk av Norea Mediemisjons.  Magne Birkeland representerer Norea denne gangen, og forteller fra arbeidet der.

Den øvrige virksomhet i uke 46 blir slik:

  • På onsdag ønskes du velkommen til Fellesskapsdag med middagssalg fra kl.15.15.  Det blir anledning til forskjellige aktiviteter ut over ettermiddagen, og kl.18.00 blir dert «Rik bibellesning» og kl.18.30 blir det bønnesamling.
  • På søndag blir det møte kl.11.00 med Torleiv Åreskjold som taler.