Artikkelbilde

Godt i gang

Etter en oppstartsperiode er nå virksomheten for det Nye Misjonshuset kommet i vanlig gjenge.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Det er naturlig at den første tiden etter flytting til nytt lokale blir spesiell, og slik har det også vært for vår forsamling.

Det er alltid knyttet spenning til flytteprosesser, og det å bli kjent med et nytt lokale har sine utfordringer.

Nå kan vi se tilbake på gode prosesser både med tanke på flyttingen og oppstarten i nytt lokale.  Og nå er det de som skal være teknikere som har sine utfordringer med å bli kjent med møtelokalet med nye tekniske løsninger for styring av lyd, lys og bilde.  De som bidrar med teknikken har gjort en flott jobb slik at de fremmøtte har hat gode opplevelser av å være med på møtene.

Det tiltaket som det har vært knyttet mest spenning til er onsdagsopplegget som kalles «Fellesskapsdag».  Oppslutningen om dette opplegget har vært meget godt.  Spesielt muligheten til å få kjøpt middag har vært populær.

Å få være sammen og bygge fellesskap, utvide bekjentskap, og ha tid til å prates er viktig.  I det konseptet som «Fellesskapsdagen» er bygget på gis det god tid og rom både til det å være sammen, og det å kunne sette seg ned å lytte til opplesning av Guds ord, og ha muligheten til å delta på en bønnesamling.

Vi er nå kommet til uke 41, og opplegget på Misjonshuset blir slik:

På onsdag FELLESSKAPSDAG, med salg av middag fra kl.15,15. Mer om opplegget finner du her.

På søndag blir det møte kl.11.00 med besøk av tidligere misjonær Ivar Eiken.  

Illustrasjonsbilde: Vår husgruppe deltok underkonserten 14. september.  fra v.: Alise Haaland, Rolf Hauge og Hildegunn Solheim.