Artikkelbilde

Avslutningsperiode for Misjonshuset i Spannavegen

Vi er nå inne i avslutningsperioden for virksomheten på Misjonshuset i Haugesund, og det vil denne og neste uke bære preg av.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Planene om å flyte virksomheten til det nye Misjonshuset på Norheim har vært kjent lenge, og nå står det nye bygget klart til å tas i bruk.  Før en kommer så langt er det flere ting som må skje.  Det innebærer både å arrangere det siste møte på nåværende Misjonshus og ikke minst flytteprosess.

I går, søndag den 11. august, var de fleste stolene opptatt under møtet på Misjonshuset.  Det var kjekt å se så mange innom møtet, og det var en god, konstruktiv og aktuelle tale over dagens prekentekst som Egil Skutlaberg holdt.

Siste møte i Spannavegen 1

Kommende søndag, 18. august, blir det det siste møte i regi av Misjonssambandet arrangert på Misjonshuset i Spannavegen 1.  Taler blir da Georg Mork.

Virksomheten for Misjonssambandet i Haugesund startet i 1910, da det første Misjonshuset ble tatt i bruk.  I 1989 ble virksomheten flyttet til nytt lokale i Spannavegen 1.  Nå flytter forsamlingen inn i nytt lokale 4 km lengre sør, på Norheim som ligger i Karmøy kommune.

Flytteprosess

Selve flytteprosessen blir i uke 34, og da er det behov for mye hjelp.  Fredag 23. og lørdag 24. august blir det flytting fra Spannavegen til Norheim.  Da er det behov for mange til å være med på prosessen.  Biler med hengere og ikke minst mange til å være med å bære ting, og få ting på plass i det nye lokalet.  Klokkeslett vil det bli opplyst nærmere om både på kommende møte og på Facebook.

Så blir de utvasking i Spannavegen 1 mandag den 26. august.

Første møte

Det første møte i Misjonshuset på Norheim blir søndag den 25. august kl.11.00.

Høstens Program

Programmet for høstens virksomhet finner du her, og du finner det også på Misjonshusets hjemmeside under “Aktiviteter”.