Artikkelbilde

Siste møte med tema dette halvåret

Siden nyttår har Johannesevangeliet stått i fokus på Misjonshuset, og det har vært tatt frem avsnitt fra skriftets kapitler.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Det har et par ganger tidligere vært satt opp temaer for søndagsmøtene på Misjonshuset.  Apostlenes gjerninger har vært i fokus, og et år var det satt opp tekster knyttet til Jesu lidelseshistorie i fastetiden.

Det er både nyttig og lærerikt med slikt opplegg.  Selv om ikke alt i de aktuelle skriftene er blitt tatt opp, har forsamlingen fått møte utvalgte tekster og opplevd fordypelse i dem.

Siste søndag var det fokus på kapittel 19 i Johannesevangeliet.  Per Sverre Bårdsen fra Veavågen hadde en god og grundig gjennomgang av det som skjedde i forbindelse med Pilatus sitt forhør av Jesus og hans død på Golgata.  På en fin måte fikk han frem sammenhengen mellom profetiene i Det gamle testamentet og det som skjedde med Jesus.

På dette møtet deltok også Mathias Lie med sang og musikk.  Både tekstene og melodiene har han lagd selv.

På søndag, 30. juni, blir det fokus på siste kapitlet i Johannesevangeliet.  Temaet her er «Fø mine lam».  Taler er Georg Mork.  Dette møtet blir kl.19.00.  Merk tiden!