Artikkelbilde

En levende menighet

Til helga feirer vi pinse, og denne høgtid regne som menighetens fødselsdag.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Pinsa er den siste av kirkeårets høytider.  Det starter med jul, fortsetter med påske og så har vi Kristi himmelfartsdag.  Disse tre høytider danner grunnlaget for det frelsesverk Gud i Jesus ordnet for oss mennesker.  Da Jesus stod opp igjen fra det døde, var frelsesverket fullført.  Det var gjort opp for våre synder, og Jesus hadde seiret over døden.

Hva alle nevnte høytider har gitt oss mennesker ville vært nytteløst dersom ikke Den hellige Ånd hadde kommet til vår verden.  Det er han som det gjør det mulig for oss mennesker å få del i Jesu frelsesverk.

Den hellige ånd gjør Guds ord levende og aktuelt for oss mennesker, og da kommer mange til et punkt hvor en må ta stilling til Jesu frelsesverk, for eller imot.  Det er også Ånden som gjør det mulig for et menneske å bli bevart i frelsen, og vokse i troens avhengighet til Jesus.

På pinsedag minnes vi at Den hellige Ånd gikk inn i den kristne menighet.  Gjennom enkeltpersoner som ble grepet av Jesus ble den første menighet dannet i Jerusalem, og de varivrige etter å få med seg nye på himmelveien.

Den hellige ånd er tilstede i sin menighet i dag også, og vi er like avhengige av ham, og han av oss, for at Guds rike skal bygges for fremtiden.  Han er den som gjør Jesus til det store lyset i våre liv og i vår forsamling.

Hellig Ånd, du skatt så skjønn Som gjør oss evig rike, Du som med Fader og med Sønn I guddoms makt er like, Og går så fra dem begge ut, Fra evighet en mektig Gud Som alle kristne priser!

Med bønn vi faller deg til fot: Å, lær oss du alene At vi av innerst hjerterot Må glad vår Frelser tjene Og ham i all vår strid og nød Som Herre over liv og død Må kjenne rett og prise!

Gjør hele livets vandring ny Og våre veier rene, Hjelp du oss syndens lyst å sky Og tjene Gud alene, Så vi kan troen på Guds ord For verdens barn som hos oss bor, Med kristen gjerning vise!

Gi du oss kraft og freidig mot Å møte sjelens fiende, Så vi kan verden, kjød og blod Og Satan overvinne! Når døden løser livets bånd, La sjelen gjemmes i din hånd Og støvet rolig hvile!

 Vi er nå inne i uke 23, og opplegget på Misjonshuset blir slik:

  • På onsdag blir det bønnesamling på KVH på Norheim kl.19.30.
  • På søndag, 1. pinsedag, blir det pinsemøte kl.11.00 med Birger Helland som taler.

God Pinse!